Våra tjänster

Markarbete

På marksidan utför vi grunddränering, parkeringar, dagvattenledningar, VA-ledningar,lekplatser, hus- och garagegrunder, trädgårdsplanering, anläggning av gräsytor och liknande entreprenader. Vår egen maskinpark består av miljögodkända fordon och maskiner.

Bygg

Vi bygger nytt, bygger till, bygger om, lägger om tak, renoverar, stomreser i lösvirke, bygger atterfallshus, prefab-hus och garage och är medlem i Sveriges Byggindustrier.

Snöröjning

På vintern utför vi snöröjning och halkbekämpning åt företag, bostadsrättsföreningar och allmännyttan.

Transport

Våra lastbilar är miljögodkända Euro 5 och Euro 6 och vi genomför allehanda uppdrag för att transportera material, grus, maskiner och annat gods som passar. En av våra lastbilar är utrustade med en 24 tons kran med både gripskopa och krok. Självklart har vi Yrkestrafiktillstånd och fullvärdiga försäkringar för det vi transporterar.

Containeruthyrning

Vi tillhandahåller öppna container för ris, byggavfall, transport av sand, jord och grus och finns tillgängliga för konsument, företag och bostadsrättsföreningar.